Xudoo
Quote Peter Priester

“Samenleving en overheid stellen terecht steeds hogere eisen aan de kwaliteit van bestuur. Dit verplicht bestuurders tot herijking van strategie, waarden en werkwijze. Veranderkracht is en blijft het belangrijkste thema voor de komende jaren.”

Peter Priester - Xudoo

Peter Priester

Governance | Risicomanagement | Communicatie | Uitbesteding

Een enthousiaste, gedreven en besluitvaardige bestuurder. Heeft visie, ervaring en deskundigheid op het gebied van collectieve pensioen in het algemeen en het managen van bestuurlijke processen in het bijzonder. Verbeteringsgericht en beschikkend over helikopterview. Sensitief voor de interne verhoudingen en werkwijze van organisaties. Diplomatiek maar schroomt niet om te zeggen waar het op staat. Door anderen beschreven als iemand met flair en sturend vermogen in combinatie met warmte en betrokkenheid.

Bestuurs- en toezichtfuncties bij onder andere Stichting Pensioenfonds Robeco, Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor respectievelijk de Meubelindustrie en Meubileringsbedrijven, de Betonproductenindustrie en de Particuliere Beveiliging.

Klik hier voor het complete CV van Peter Priester