Xudoo
Quote Xudoo

“De beslissingen die we nu nemen zijn bepalend voor de toekomstige welvaart van miljoenen Nederlanders”

Over Xudoo

Xudoo is gespecialiseerd in pensioenfondsbestuur. De partners, Maas Simon en Peter Priester, vervullen bestuurs- en toezichtfuncties bij verschillende Nederlandse pensioenfondsen. Twee praktijkmensen met een lange staat van dienst in de sector. Met specifieke deskundigheid op onder andere de volgende beleidsterreinen: governance, risicomanagement, communicatie en uitbesteding.

Xudoo is een netwerk van professionele pensioenfondsbestuurders en toezichthouders. Een platform voor kennisdeling en visieontwikkeling.

Peter en Maas publiceren regelmatig opiniërende artikelen over actuele zaken in de pensioenfondswereld. Positief-kritische beschouwingen vanuit de praktijk. Voorts zijn zij coauteurs van het hoofdstuk ‘Uitbesteding’ in het standaardwerk Het Excellente Pensioenfonds.